1. Správce osobních údajů

Provozovatelem webu utondy.cz a správcem osobních údajů (dále jen správce) dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) je:

Hostinec u Tondy

Alena Kotalová
Průběžná 3272, 708 00, Ostrava Poruba

IČO: 40337740
DIČ: CZ7210315585

Kontaktní údaje: aluska.22@seznam.cz; +420 737 522 266

Osobní údaje zpracováváme na základě platného právního důvodu (viz. dále), především na základě oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonných povinností nebo uděleného souhlasu.

2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám tyto údaje pro následující účely:

Email, telefonní číslo, jméno:

V případě, že jej poskytnete v kontaktním formuláři, a to za účelem vyřízení Vaší poptávky/dotazu a případného budoucího plnění smlouvy, pokud se stanete mým zákazníkem. Údaje nejsou ukládány do databáze zákazníků. Pokud se nestanete zákazníkem, jsou po skončení komunikace smazány, nejpozději po 24 měsících (z důvodu možného obnovení jednání o budoucím plnění). Tyto informace eviduji z titulu Oprávněný zájem.

Email, telefonní číslo, jméno, v případě firmy sídlo a IČ:

Jste-li zákazníkem, potřebuji Vaše fakturační údaje pro plnění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a vedení účetnictví a také pro možnost komunikace v průběhu plnění smlouvy. V tomto případě nezbytné údaje sbírám z titulu Plnění smlouvy. Informace nutné k Plnění smlouvy, závazků a záruk z ní plynoucí, eviduji po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

3. Cookies

Tento web využívá a ukládá v souladu se zákony malé soubory, obecně nazývané cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nutné pro správný běh a funkcionalitu webových stránek, které si pamatují mmj. vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají ale význam pro ochranu soukromí. Tyto cookie neumožňují identifikaci konkrétního uživatele. Tyto cookie jsou ukládány z titulu  Oprávněného zájmu. Stránkami nejsou ukládány reklamní trackovací cookie nebo jakékoliv jiné cookies třetích stran, vyjma níže uvedených. Stránkami nejsou ukládány sledovací cookie pro analýzu návštěvnosti.

3.1.

Používané cookies:

Nezbytné cookies

Tyto soubory cookies jsou nutné pro správný běh a funkčnost webových stránek, neukládají a neumožńují identifikaci konkrétních návštěvníků a nejsou předávány třetím stranám. Tyto cookies ukládáme z titulu Opravněný zájem.

4. Zabezpečení osobních údajů

Technicky zabezpečuji získané osobní údaje v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, které brání získání či zneužití získaných osobních údajů, zejména zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě. K osobním údajům mám přístup pouze správce.

5. Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje nepředávám ke zpracování třetím osobám.

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo být informováni, jak je zacházeno s osobními údaji, tyto informace jsou dostupné na této stránce.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na vyžádání doložím, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám a za jakým účelem.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování, pokud se domníváte, že o Vás zpracovávám nepřesné údaje, či nechcete, abych Vaše údaje zpracovával. Tuto vyjímku nelze uplatnit na zpracování osobních údajů nutných k plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. Povinnosti v souvislosti s účetnictvím)

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud byste své osobní údaje chtěli přenést k jinému správci, předám o Vás zpracovávané údaje ve strojově čitelné podobě.

Máte právo na výmaz. Toto právo nelze uplatnit na zpracování těch osobních údajů, které jsou nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností (např. Povinnosti v souvislosti s účetnictvím).

Pokud si myslíte, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud případné podezření nejprve sdělíte mi, abych mohl případně sjednat nápravu.

7. Mlčenlivost

Prohlašuji, že jsem vázán mlčenlivostí a to i po době, kdy skončí závazkové vztahy mezi námi. V žádném případě nebudou Vaše údaje vyzrazeny třetí straně ani neprovedu žádné skutky, které by ohrozily bezpečnost Vašich osobních údajů.

8. Analýza návštěvnosti

K běžné analýze návštěvnosti a používání stránek používáme Matomo. Matomo respektuje, pokud máte v prohlížeči aktivní DO NOT TRACK a v takovém případě aktivitu nezaznamená.

Můžete se rozhodnout zabránit tomuto webu v agregaci a analýze akcí, které zde provedete. Tím ochráníte své soukromí, ale také zabrání majiteli, aby se poučil z vašich akcí a vytvořil lepší zážitek pro vás a ostatní uživatele.